COLUMNS

De advocaten en adviseurs van Legion werken uitsluitend in het automotive segment en houden u graag op de hoogte van de uiteenlopende onderwerpen in de dagelijkse praktijk…

Nieuws en Columns

Meeliften op de goede naam…

 

In het hogere luxury segment is de merknaam extreem belangrijk. De wereldmarkt van exclusieve horloges, kleding, sieraden, etc., is verdeeld in groepen consumenten die trouw blijven aan “hun” merk.

Nergens is de merkbeleving en merkentrouw zo evident als in de autowereld; een automerk bevestigt de beleving en levensstijl van de koper; dynamisch, zuinig, veilig, degelijk, etc. terug te zien in de keuze voor bijv. Italiaanse, Zweedse, Duitse of Franse merken… Daarom geven autoproducenten extreme bedragen uit aan marktonderzoek, design, reclame en (sport)sponsoring, alles om te zorgen dat “hun” klanten blijven geloven in het merk en de uitstraling daarvan.

Een zorgvuldig opgebouwd (auto) merk is een lucratieve omgeving voor de zg. free-riders; obscure producenten van een scala aan onderdelen, accessoires, gadgets en tools die onder de naam van het desbetreffende merk en vaak als niet van echt te onderscheiden op de markt worden gebracht.

Of download hieronder de PDF:

 

 

Wie weet wat… of wie moet wat weten? 

 

Een wat cryptische titel voor een automotive column. In gewone taal gaat het om de onderzoeksplicht versus de informatieplicht. Bij de aankoop van een klassieke auto van groot belang. En ik kan vanuit de rechtspraktijk aangeven; een bron van veel procedurele strijd omdat het de basis vormt van het zg. non-conformiteitbeginsel; de koper heeft (naar zijn/haar mening) een zaak gekocht die niet de eigenschappen heeft die hij/zij mocht verwachten op grond van wat de koper heeft medegedeeld. Zoals in het meest simpele vraag- en antwoord spelletje; een antwoord komt na een vraag en zonder vraag komt uiteraard geen duidelijk antwoord,… lastig.

In een gangbare een-twee verkooprelatie, t.w. tussen de verkoper en is de rechtspraktijk en wetgeving nog vrij duidelijk. De professionele verkoper dient te onderzoeken en te begrijpen wat voor de koper van belang is voor de aankoop en deze daarover zo volledig mogelijk te informeren. De koper daarentegen dient ook zorgvuldig aan te geven wat hij/zij zoekt, verwacht van het aan te kopen product (de auto) en over belangrijke of bijzondere aspecten duidelijk verder door te vragen. Daarbij is het wel zo dat de koper de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet extra door de koper hoeft te worden onderzocht; deze informatie mag door koper voor correct worden aangenomen.

Of download hieronder de PDF:

 

 

Auto kopen op de zaak, auto rijden op de zaak, wel een klein verschil….

 

De directeur / groot aandeelhouder DGA van een (nog) goedlopende onderneming koopt een dure Porsche 911 GT2 . Hard werken mag lonen, immers.

Alvast onthouden: de factuur en de betaling ervan staan op naam van de vennootschap, maar de auto op naam van de DGA zelf. Dan gebeurt het onverwachte: de DGA gaat als privé persoon failliet, niet de vennootschap. Direct komt de vraag op: van wie is feitelijk de auto? Al snel wordt aangenomen dat de auto toebehoort aan degene aan wie de auto nieuw is geleverd, die op het kentekenbewijs is vermeld, de kosten betaald en de auto voor gebruik beschikbaar heeft. Maar dat is nog maar te bezien…

Eerst de feiten: ELG & Co. is een Duitse vennootschap met de heren Jurgen en Bernd (fictief) als vennoten. Jurgen is tevens Algemeen Directeur en heeft bij het lokale Porsche Centrum een Porsche 911 GT2 gekocht. Jurgen heeft daarbij in april een aanbetaling uit eigen middelen voldaan. Op verzoek van Jurgen heeft het Porsche Centrum de aankoopfactuur uitgeschreven ten name van ELG en deze aan ELG geadresseerd. In juli van dat jaar heeft ELG het restant betaald. Het Porsche Centrum heeft vervolgens de Porsche te goeder trouw afgegeven aan Jurgen.

Of download hieronder de PDF:

 

 

Onzorgvuldigheid komt je duur te staan…

 

De kwestie: de eigendomsoverdracht van een extreem exclusieve auto gaat niet door omdat de “rechtmatige eigenaar” zich onverwacht meldt. De Koper accepteert dit niet en spant een procedure aan. De Koper krijgt ongelijk en gaat in hoger beroep… Hoe zat dat?

Eerst even de feiten: Het gaat hier om een Ferrari Barchetta F133, een zeer exclusieve auto, waarvan er slechts 448 exemplaren wereldwijd zijn gefabriceerd. CoCar heeft als professioneel verhuurder van exclusieve voertuigen, de Ferrari van de officiële Ferrari-dealer gekocht en deze doorverhuurd aan RCC. RCC wordt failliet verklaard, waarna CoCar, als eigenaar, de curator van RCC heeft verzocht om teruggave van de Ferrari. De Ferrari bleek echter spoorloos te zijn. Deze dook later op bij een handelaar waar de koper (Eiser in deze zaak) de auto kocht.

De aankoop van een exclusieve auto is altijd een bijzonder moment waarbij de emotie het soms wint van de ratio. Zo ook hier; de deal werd gedaan echter de officiële papieren en de reservesleutel ontbraken. Daar was wel een “geloofwaardig” verhaal voor maar toch ging het mis….

Of download hieronder de PDF:

 

 

Naheffingsaanslag BPM

 

De U-bocht bij BPM is scherper dan u denkt..

Met de belastingdienst kan men over alles en eindeloos strijd voeren en niet zelden gaat het over principiële kwesties, niet zozeer over het bedrag. Zo ook in de navolgende zaak betreffende de BPM heffing over een nieuwe auto, aangekocht in Duitsland en geïmporteerd in Nederland. Uiteraard komt de inspecteur de BPM ophalen..   Toch kwam er juridisch gedoe, wat was hier aan de hand ?

De eigenaar van de auto, hier: De Groot, heeft bij een Duitse autodealer in december een mooie, nieuwe auto gekocht. Deze is aansluitend toegelaten tot de openbare weg.  De afspraak wordt gemaakt dat de levering een half jaar later plaatsvindt, eind juni. In de tussenliggende periode mag de autodealer de auto voor presentaties (in de showroom) gebruiken. Er zal zeker een mooie prijs zijn overeengekomen…   De Groot gaat ervan uit dat de auto, vanwege de presentatie-inzet door de dealer en het halfjaar tijdsverloop, als gebruikt mag worden aangemerkt.  Daar denkt de inspecteur anders over…

Of download hieronder de PDF:

 

 

Kleine ergernissen, grote gevolgen..

Uiteraard hoort een nieuw aangekochte auto in alle opzichten perfect te functioneren, zeker als het een auto van een bijzonder gerenommeerd Italiaans merk is, welke uitsluitend sportwagens in het hoogste segment levert..

In deze automotive-zaak speelden er twee bijzondere aspecten; een relatief beperkt probleem t.w. krakende lederen stoelen en de hoge prijs van een zeer exclusieve sportauto, i.c. EU 273.200,-

In het kort de regels; indien een product niet naar behoren functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet is de eerste stap dat de koper dit kenbaar maakt aan de verkoper en deze in de gelegenheid stelt de kwestie binnen een bepaalde termijn op te lossen…

Of download hieronder de PDF:

 

 

Grensoverschrijdende problemen…

Bijzondere, exclusieve auto’s bevinden zich over de hele wereld.   Ze worden o.m. aangeboden en verhandeld via internationale autobeurzen, veilingen en traders.

Uitgaande van een Nederlandse koper zal het in de meeste gevallen de bedoeling zijn dat de aangekochte auto ook daadwerkelijk in Nederland zal worden geregistreerd en derhalve een Nederlands kenteken verkrijgt.
Het aanvragen van dit Nederlandse kenteken is een relatief eenvoudige procedure, zolang aan de uitgevende instantie, hier de RDW, een geldig bewijs wordt overlegd dat als kenteken of registratie nummer door de RDW wordt erkend. 

Een recente vraag in onze praktijk had betrekking op deze vraag; het ging om de import van een exclusieve classic car waarbij een compleet, origineel buitenlands kentekenbewijs ontbrak. Dat de auto vanuit een land buiten de EU/EVA gemeenschap kwam, maakte de zaak direct complexer…

Of download hieronder de PDF:

 

 

Dwaling

Als ik dat had geweten…

In de handel is het al zo oud als de weg naar Rome; als je iets koopt, hoor je te krijgen wat je mocht verwachten. Blijkt dat niet het geval te zijn, bijv. de zaak valt tegen of werkt niet goed, dan zijn er zijn tal van regelingen en voorwaarden die gericht zijn om deze “kat in de zak” situaties te corrigeren; garantie, retourrecht, niet goed-geld terug, aankoop op proef, herroepingsrecht (bij internet aankopen), de wettelijke consumentenbescherming, etc.

Bij deze regelingen is de koop wel tot stand gekomen, maar wordt deze achteraf weer ongedaan gemaakt (ontbonden) wegens non-conformiteit. Zaak terug, koopprijs terug. Klaar. (meestal..) . . .

Of download hieronder de PDF:

 

 

Oordelen over elkaars werk, als dat maar goed gaat…

De pot verwijt de ketel… een oud gezegde dat nog steeds opgaat. Als er meerdere technisch specialisten bij een probleem betrokken worden, kan het gauw misgaan. Zo ook in deze zaak:

De turbo van de Porsche van (Jansen, eiser in de zaak) gaat kapot. Jansen biedt de turbo ter revisie aan bij gedaagde (de revisie-specialist X) De eerste partij.

Jansen laat de turbo na de uitgevoerde revisie weer in de Porsche plaatsen door garage A. De tweede partij.. Na een aantal maanden ontstaan er motorische mankementen aan de Porsche en Jansen laat de auto onderzoeken door dezelfde garage A. . .

Of download hieronder de PDF:

 

 

Verjaring en causaal verband, laat de tijd u niet inhalen…

Steeds vaker worden exclusieve auto’s, in het bijzonder de classics in het duurdere segment, aangekocht als beleggingsobject voor de langere termijn. Ze worden vaak in collecties opgenomen en beheerd in daarvoor goed geoutilleerde ruimtes. In de meeste gevallen wordt er niet of nauwelijks met de auto’s gereden. De kans dat kort na de aankoop nog een al dan niet verborgen gebrek aan de auto wordt geconstateerd, is daardoor gering. Gebreken komen in de regel aan het licht in het gebruik of tijdens onderhoud of reparatie van de auto. Dat is bij langdurig gestalte investment-grade auto’s minder voor de hand liggend. . .

Of download hieronder de PDF:

 

 

Overige columns:

Of download hieronder de PDF:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Connect