Legion Automotive Legal Services

Is een onafhankelijke consulting organisatie, uitsluitend werkzaam in het internationale hogere segment van classic-, sports- en luxury automobielen. De consultants (Associates) van Legion zijn ervaren experts op de volgende gebieden:

  • advocatuur & juridische advisering,
  • import/export & logistiek,
  • verzekering & aansprakelijkheid,
  • financiële & fiscale zaken
Advocatuur & juridische advisering.                              Import/export. Logistieke zaken.                              Financieel- & Fiscaliteit.

Legal Services & Expertise

Advocatuur en juridische advisering.

De advocaten en juristen van Legion werken uitsluitend in het exclusieve automotive segment en al hetgeen daaraan gerelateerd is: dat betekent gerichte kennis van wetgeving, jurisprudentie, contracten en documenten.

Zij adviseren de automotive clienten op het hoogste niveau. Om zaken en afspraken goed te regelen, de juiste juridische basis te leggen, maar ook, indien nodig, de belangen van de clienten in rechte te beschermen en te verkrijgen wat hen rechtens toekomt.

Contracten : o.a. aan- en verkoop, overeenkomst van opdracht o.a. restauratie/reparatie, etc. *

Procesrecht : non-conformiteit, nakoming, ontbinding, beslagzaken, incasso-zaken.

Arbeidsrecht: arbeidsovereenkomsten, ontbinding, ontslagrecht, functie-taken, arbeids-procesrecht.Algemene voorwaarden, garantiebepalingen

Juridische organisatie samenwerkingen events, races, exposities
Vergunningen, bezwaarprocedures

 

Juridische begeleiding o.a. clubs, stichtingen, fund-raising

*Legion beschikt over een uitgebreid programma van standaard overeenkomsten, welke maximale bescherming en flexibiliteit bieden. Deze contracten zijn o.b.v. een licentie fee per jaar onbeperkt te gebruiken onder de eigen bedrijfsnaam. In het Legal Service Contract Plus, zijn alle overeenkomsten voor onbeperkt eigen gebruik inbegrepen.

De advocaten en juristen van Legion werken uitsluitend in het exclusieve automotive segment: dat betekent gerichte, diepgaande kennis van relevante wetgeving, jurisprudentie, contracten en documenten.
Zij adviseren de automotive clienten op het hoogste niveau. Om zaken en afspraken goed te regelen, de juiste juridische basis te leggen, maar ook, waar nodig, om de belangen van de clienten in rechte te beschermen.  

De financiële en zakelijke belangen in aansprakelijkheids- en verzekeringszaken in de exclusieve automotive wereld zijn vaak groot. De onderliggende kwesties en conflicten zeer divers en complex; soms ook internationaal…
De adviseurs / associates van Legion zijn zonder meer top-experts op deze gebieden. Meerjarige ervaring in management- en adviesfuncties binnen het automotive segment vormen hiervoor de basis. Waar nodig wordt de juridische expertise van de advocaten van Legion ingeroepen.

Exclusieve classic -, sports- en luxury cars bevinden zich over de hele wereld. Vanuit de internationale handel, storage, evenementen, restauratieopdrachten, etc. worden de auto’s of soms hele collecties internationaal verplaatst. Export, import, transport, internationale (custom) documenten en formaliteiten vragen om hoogwaardige expertise en advisering. Om de internationale logistiek (kosten) efficiënt te regelen. Of om mogelijke problemen goed en snel op te lossen. De logistieke adviseurs /associates van Legion kennen de weg in de wereld….De adviseurs / associates van Legion zijn zonder meer top-experts op deze gebieden. Meerjarige ervaring in management- en adviesfuncties binnen het automotive segment vormen hiervoor de basis. Waar nodig wordt de juridische expertise van de advocaten van Legion ingeroepen.

Rond hoogwaardige, exclusieve automobielen spelen veelal grote financiële en fiscale belangen; financiering, de juiste (internationale) structuren voor automotive-collecties, overdracht eigendom in erfrecht, fiscale waardebepaling, etc.   Financiële instellingen en belastingdiensten beschouwen bijzondere automobielen als vermogensbestanddelen; o.a. de waardering, het juridisch eigendom, afschrijving en toerekening van kosten hiervan dient zorgvuldig en deskundig te worden bekeken.

Verkeerde of onvolledige raadgeving kan verstrekkende gevolgen hebben. De Associates Financieel & Fiscaliteit van Legion adviseren de automotive clienten op het scherpst van de snede…. In lijn met de actuele (internationale) wetgeving, compliance- en AML regels.   Van groot belang daarbij is het uitgebreide persoonlijke netwerk van de Associates in de financiële en fiscale wereld.  Een gedegen financieel en fiscaal advies betaalt zich altijd in veelvoud terug…

Automotive overeenkomsten

Een goede overeenkomst maakt de zaken duidelijk en respecteert de zakelijke verhouding tussen partijen.

Legion biedt een groot aantal solide heldere automotive overeenkomsten welke voortdurend up to date gehouden worden.
Zij bieden maximale flexibiliteit en juridische bescherming.
Deze overeenkomsten zijn in licentie onbeperkt te gebruiken onder de eigen naam van de gebruiker.
 
De volgende overeenkomsten zijn beschikbaar:
 
o Verkoopovereenkomst automobielen
o Consignatie-overeenkomst
o Storage-overeenkomst
o Verhuur-overeenkomst t.b.v. internationale events & rally’s
o Overeenkomst van Opdracht t.b.v. restauratie en reparatie
o Transport-overeenkomst
o Algemene Voorwaarden.  Diverse uitvoeringen
o Vaststellingsovereenkomst t.b.v. bijzondere afspraken
 
Overige, niet genoemde overeenkomsten en documenten worden door Legion Advocatuur & juridische diensten in opdracht op maat gemaakt
 
in het Legal Service Contract Plus (LSC+) is het onbeperkt gebruik van alle Legion automotive contracten zonder kosten inbegrepen.

Nieuws en Columns

Legal Service Contract

De financiële en zakelijke belangen rond de exclusieve classic-, sports en luxury automobielen zijn groot. Aandacht voor alle juridische aspecten is essentieel.

Met het Automotive Legal Service Contract (LSC) biedt Legion daarvoor een uitstekende oplossing:

Voor een beperkte Fixed Fee per maand krijgt de LSC-gebruiker een eigen, vaste juridische associate toegewezen.

Hiermee kan, zonder verdere kosten onbeperkt overleg worden gevoerd, per mail of telefoon, over vragen en zaken die juridisch aandacht vragen.

Een kosten-efficiënte oplossing om altijd verzekerd te zijn van de juiste juridische back-up voor alle automotive zaken.

Nb: In het LSC Plus contract is tevens het onbeperkt gebruik van de Legion Automotive overeenkomsten opgenomen

Legal Service Contract Standaard

EU 69,50 per maand excl. btw

Legal Service Contract Plus

EU 129,50 per maand excl. btw

Contact

Mogelijk heeft u een vraag of kwestie waar Legion u over kan adviseren of mee kan assisteren. Legion garandeert u volledige discretie, vrijblijvende eerste beoordeling en response op de kortst mogelijke termijn.

Legion Automotive Legal Services

Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
+31(0)655378120
Oegema@legion.nl
www.legion.nl