COLUMN

Kleine ergernissen, grote gevolgen..

Uiteraard hoort een nieuw aangekochte auto in alle opzichten perfect te functioneren, zeker als het een auto van een bijzonder gerenommeerd Italiaans merk is, welke uitsluitend sportwagens in het hoogste segment levert..

In deze automotive-zaak speelden er twee bijzondere aspecten; een relatief beperkt probleem t.w. krakende lederen stoelen en de hoge prijs van een zeer exclusieve sportauto, i.c. EU 273.200,-

In het kort de regels; indien een product niet naar behoren functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet is de eerste stap dat de koper dit kenbaar maakt aan de verkoper en deze in de gelegenheid stelt de kwestie binnen een bepaalde termijn op te lossen. Als dat niet naar tevredenheid verloopt, volgen de meer formele stappen; de zg. ingebrekestelling, met wederom een termijn voor de oplossing en, als die er niet komt, de aanzegging van verzuim. Bij verzuim kan door de koper de (buitengerechtelijke) ontbinding van de koopovereenkomst worden ingeroepen.. Als die ontbinding niet wordt geaccepteerd, komt de zaak voor de rechter. Dat gebeurde aldus in deze zaak.

Bij een vordering tot ontbinding in rechte gaat het altijd om de afweging of het gebrek voldoende grond is voor ontbinding van de overeenkomst en van alle belangen die daarbij in het geding zijn..

Men is al gauw geneigd te denken; ach, een krakende stoel zal toch wel ooit goed komen en zo niet, dan maar een beetje met dit kleine “ongemak” leven. Het kan toch niet leiden tot inleveren (en terugbetaling door verkoper) van een auto van meer dan een kwart miljoen. Dan zouden immers de bedrijfsrisico’s van een dealer van exclusieve auto’s wel erg hoog worden.

Daar dacht de rechter anders over; de ontbinding van de koopovereenkomst werd wel degelijk toegewezen met als belangrijkste redenering; de ergernis over het euvel, (kraken van de stoelen) heeft te lang geduurd en het is niet tot een oplossing gekomen.

En daarbij stelt de rechter, bij een investering aan de absolute bovenkant van de markt hoort de verwachting dat werkelijk alles perfect in orde is en waar dat niet zo is, er hoe dan ook een afdoende oplossing wordt geboden. En binnen een redelijke termijn. Dat dit, ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen van de dealer, niet gelukt is, mag niet voor rekening van de koper komen. Feitelijk zegt de rechter, een “kleine” ergernis kan en moet uiteindelijk een groot gevolg hebben, als alle redelijke termijnen overschreden worden. Zo is het met wel meer zaken in het leven..

Aan de welwillende inzet van de dealer en op enig moment ook van de fabrikant, heeft het niet gelegen. Het kwam simpelweg niet voor elkaar. Dan gaat in, juridische termen de zg. redelijkheid en billijkheid een rol spelen; van de koper die een fortuin uitgeeft voor een topproduct kan niet verwacht worden dat hij een gebrek, hoe klein ook, accepteert en mag hopen dat er nog een oplossing komt.

De dure Italiaanse sportwagen met de krakende stoel moest dus terug en de aankoopsom ook, waarbij de rechter wel aangaf dat een mindering van EU 15.000.- daarop, wegens het gebruik van de auto door de koper, hoe beperkt ook, reëel was.

De uitkomst van dit soort geschillen is altijd ongewis en het hangt van veel factoren af en alle belangen worden zorgvuldig afgewogen. Maar een duidelijke lijn is wel te ontdekken; wie (veel) betaalt, bepaald (of het wel of niet goed is).

 

Albert S. Oegema

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Connect