CASES

Er is een grote verscheidenheid aan juridische zaken en onderwerpen  in de wereld van exclusieve classic-, sports- en luxury cars;  beoordeling en advisering, opstellen van contracten, internationale zaken, procesvoering, incasso, etc.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  1. Aansprakelijkheid op het circuit: in beginsel geldt: alles voor eigen rekening en risico. Echter, hoe zit het als de schade het gevolg is van aantoonbaar onzorgvuldig, nalatig en ondeskundig gedrag door een andere circuitgebruiker… De advocaten van Legion zochten het uit.
  2. Een professionele classic car trader was er vanop de hoogte dat een klein defect aan de motor van een Italiaanse classic sportwagen mogelijk tot zeer kostbare schade zou kunnen leiden, doch vermeldde dit niet aan de (niet-technisch onderlegde) koper. De koper wist niet dat hij het defect verder behoorde te onderzoeken. Wat vond de rechter.
  3. De koper is voornemens om zijn classic car naar Zwitserland te exporteren. De auto wordt in Nederland RDW en APK goedgekeurd, doch komt niet door de Zwitserse keuring. Hoe liggen de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Nederlandse verkoper?
  4. Een dure Duitse sportwagen wordt verkocht met “originele” onderhoudsboekjes… deze blijken later vervalst te zijn. Is dit een reden voor de rechter om de koop wegens “niet-conformiteit” te ontbinden ? Geld terug, auto terug
  5. Een Duitse particulier koopt op een beurs in Maastricht een auto van een Franse autohandelaar.. de auto blijkt veel defecten te hebben. Het komt tot procederen. Welk nationaal recht is van toepassing?
En nog vele andere zaken… zie ook onder COLUMNS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Connect