Moddergooien leidt vaak tot niets…

Liefhebbers van exclusieve auto’s hebben vaak een innige relatie met hun garage. Een kwestie van vertrouwen en bekendheid.  Daar hoort bij dat alles zo veel mogelijk in één hand gehouden wordt.  Maar soms is het onvermijdelijk dat er meerdere specialisten aan de auto werken.  Dan is het opletten dat het niet uit de hand loopt…. Een voorbeeld. 

Het betreft de revisie van een Porsche 944 Turbo uit 1989.  De eigenaar (Eiser)  biedt de turbo ter revisie aan bij revisie-specialist X.  Eiser laat de turbo na de revisie weer in de Porsche plaatsen door “zijn” garage A    Al snel ontstaan er motorische mankementen en garage A stelt de oorzaak vast;  de eerdere revisie door X is ondeugdelijk uitgevoerd. Schadebedrag is EU 4447,- . 

Terug naar X. Deze stelt  voor om de turbo te laten vervangen door een andere firma (APP),  specialist op het gebied van Porsches.  APP stelt dat er onderdelen in de auto zitten die er niet vanuit de fabriek in behoren te zitten en ontdekt tevens dat er sprake is van een vals chassisnummer. Op basis van deze bevindingen staakt APP de werkzaamheden en X  trekt zijn voorstel tot vervanging van de turbo weer in. Tevens wordt de Rijksdienst voor het Wegverkeer ingeschakeld. Die kan de identiteit van de Porsche niet vaststellen en trekt het kentekenbewijs in. Het begint allemaal goed uit de hand te lopen…

Eiser blijft erbij dat de turborevisie door X ondeugdelijk is uitgevoerd en dat APP de schade moet herstellen, zoals met X afgesproken. Eiser dreigt dat als APP weigert, hij de herstelwerkzaamheden zal laten uitvoeren door een derde partij en alle kosten daarvan op X zal verhalen. 

X  laat ter zitting weten geen vertrouwen te hebben in de juistheid van het rapport van A (garage van Eiser) en stelt dat er aan de Porsche is gesleuteld door ondeskundige monteurs van A. 

Het Hof acht dat X terecht heeft aangevoerd dat het rapport van A over zijn werk niet  voldoende betrouwbaar is.  Het bevat geen vermelding over onjuiste chassisnummers.  Tevens heeft A  bepaalde technische termen met elkaar verward. Hiernaast kan volgens het Hof ook niet worden uitgesloten dat de onderdelen achteraf zijn gemonteerd. In dit verband speelt ook het feit mee dat de RDW de juiste identiteit van de Porsche niet vast heeft kunnen stellen. 

Het Hof acht dat niet kan worden aangenomen dat gedaagde X  de revisie van de turbo ondeugdelijk heeft uitgevoerd en daarmee is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Bijzonder aan deze zaak is dat verschillende specialisten oordelen over elkaars werk. Garage A over het werk van revisie-specialist X en APP over dit rapport van A.  

Het Hof legt het rapport van A terzijde.  Hetgeen  vraagtekens opwerpt over de kwaliteit en partijdigheid van A als deskundige.  X treft geen blaam, Eiser zit met de gebakken peren… De relatie tussen Eiser en “zijn” vertrouwde garage zal er niet beter op geworden zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *